บริษัท เทคโน คิไค จำกัด
ได้รับรางวัลผู้ขายยอดเยี่ยม
จากเครือ สหวิริยา กรุ๊ป

ในปี 2020 และปี 2022

ปี 2020

รางวัลผู้ขายยอดเยี่ยม

จากเครือ สหวิริยา กรุ๊ป

15938
15936
ปี 2022

รางวัลผู้ขายยอดเยี่ยม

จากเครือ สหวิริยา กรุ๊ป