การตรวจติดตามภายในเพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐาน
ISO9001:2015 ครั้งที่ 1/64