ยินดีต้อนรับลูกค้าจาก
บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด

ยินดีต้อนรับลูกค้าจากบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด

1

ยินดีต้อนรับลูกค้าจากบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด

2

ร่วมรับฟังการบรรยายประวัติบริษัท เทคโน คิไค จำกัด และรายละเอียดสินค้าต่างๆ
ที่ทางบริษัทฯจำหน่าย

3

เยี่ยมชมเครื่องฉีดโฟมภายใน Showroom

5

เยี่ยมชมเครื่องเจียรราบ Shizuoka

6

เยี่ยมชมเครื่องวัด Zoller
(ผลิตในประเทศเยอรมันนี)

7

เยี่ยมชมเครื่องวัด Zoller
(ผลิตในประเทศเยอรมันนี)

8

เยี่ยมชมเครื่อง Horning (ขัดผิว และลบคม หลังการผลิตเพื่อให้อายุการใช้งานของ Tools นานขึ้น)

9

เยี่ยมชมเครื่อง 5 แกน ANCA

10

เยี่ยมชมเครื่อง 5 แกน ANCA

11

ตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องมือวัด (มีการระบุการส่งสอบเทียบของเครื่องมือวัด โดยมีสติกเกอร์แปะอยู่ด้านหลังเครื่อง)

12

เยี่ยมชมบริษัท พาร์ทติ้งลายด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็น1ในบริษัทในเครือ TECH NC GROUP

13

เยี่ยมชมบริษัท พาร์ทติ้งลายด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็น1ในบริษัทในเครือ TECH NC GROUP